ОБЩИ УСЛОВИЯ НА САЙТА stratievauto.com

Уважаеми Клиенти,       
моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия­:
Сайтът stratievauto.com осъществява своята дейност в услуга на потребителите на
принципите на свободното договаряне в условията на пазарна икономика.

1.Предвид специфичността на предлаганите стоки, stratievauto.com указва, че монтирането на закупените стоки трябва да става в сервиз от техническо компетентно лице. Своеволно монтиране на закупена стока, може да доведе до нейното погиване и технически неизправно МПС, което да застраши живота и здравето на участниците в пътното движение!

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ:

2.Сайтът stratievauto.com предоставя на своите клиенти следните услуги:

-информация за нови и употребявани авточасти и автомобили, публикувани в сайта разпределени по видове групи и подгрупи;

-продажба и доставка на предлаганите авточасти по начин на доставка и плащане посочен в описанието на всеки артикул ;

-отговор при запитване за конкретна авточаст и консултации по телефон в рамките на работното време от 9:00 до 18:00 часа, от понеделник до петък;

-водене и съхраняване на историята на ремонтите и обслужването на автомобила, предоставяне на достъп до тази информация след въвеждане на регистрационния номер и лична парола за конкретен автомобил.
           

ЦЕНИ

3.Цените на стоките в сайта са посочени в лева за 1 брой с включен ДДС.

УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА И ДОСТАВКА НА СТОКИ :

4.Условията за поръчка и доставка на стоките са указани в сайта и са личен избор на потребителя.

5.Покупката на стоки от сайта stratievauto.com се осъществява задължително по начина посочен в описанието на артикул.

6.Методите за покупка от сайта са два вида:

-закупени на място от нас в Автокомплекс Стратиев ауто, гр. Шумен, след проведен разговор .

-чрез куриерска фирма Еконт с  наложен платеж, в рамките на същият или на следващия работен ден, но не по-късно от три работни дни.

7. При извършване на покупката на място, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от купувача. При изпращането им чрез куриер, доставката задължително е от вида с възможност за преглед.

8.Стойността на транспортните разходи, свързани с доставката на стоката е за сметка на купувача и  не е включена в цената на стоките.

9.Стойността на транспортните разходи се определя от куриерската фирма ЕКОНТ и е според теглото на поръчаната стока и другите условия, приложими към услугите и цените на ЕКОНТ.

10.Стоките се заплащат по цени, действащи към момента на извършване на доставката, като stratievauto.com си запазва правото да променя, по всяко време, информацията, публикувана в сайта, в това число, информацията, която се отнася до стоки, цени и характеристики на стоките.

11.При допуснати технически грешки в публикуваната информация на сайта stratievauto.com, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена или при изчерпана наличност от поръчаните стоки, stratievauto.com има правото, да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение на купувача.

12.Stratievauto.com не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера или посочен от купувача неверен или непълен адрес, лице за контакти и/или телефон, както и при други, независещи от stratievauto.com  обстоятелства.

13.Stratievauto.com не дава гаранция за закупени части/продукти/консумативи, накратко стоки, втора употреба.Отговорността за пригодност на закупени стоки, монтаж и експлоатация е на лицето, което ги е закупило, предвид задължително условие в т. 1 от настоящите Общи условия, за необходимостта за наличие на специфични технически познания за безопасно и правилно монтиране на закупената стока, относно техническата пригодност на ремонтираното МПС за безопасна експлоатация.

14.Гаранция за закупени стоки stratievauto.com предоставя само, ако гаранцията е изрично описана в обявата на  артикула.  

15.Закупените стоки не могат да бъдат връщани.

ДРУГИ УСЛОВИЯ 

16.Потребителите се считат информирани  и промените влизат в сила от момента на публикуването им.

17.Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общо установените правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и други подобни, нарушаващи или увреждащи правата или интересите на трети лица.

18.Личната идентификационна информация, e-mail и съобщения, изпратени до този сайт се считат за поверителни.
           
19.stratievauto.com не носи отговорност за никоя от тези страници или тяхното съдържание.
           
20.stratievauto.com може да редактира тези Правила и Условия по всяко време.
           

 

   

   

Copyright © 2008-2024 www.stratievauto.com.                 All rights reserved.                 Design and Programs by Нептун 92